Budowa chałupy mazurskiej

Budowa chałupy mazurskiej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Konstrukcja przysłupkowa w budownictwa podzielone na dwie części — po­dobnie jak kurpiowskie lub białostockie — z których górna, nieco nadwieszona, zaszalowana jest ukośnie, w górę lub w dół w stosunku do osi pionowej symetrii, dolna zaś, ujęta w profilowane lub wyrzynane listwy — w układzie pionowym. Szczyty takie przeważnie zakończone są pazdurem, który często przybiera dekoracyjnie rozbudowane formy i przecho­dzi przez prawie całą górną część szalowania. Pazdur tak długi i ornamentalnie rozwinięty jest specjalnością bu­downictwa mazurskiego, tak jak i wspomniany już podcień, którego słupy, często dekoracyjnie nacinane , wiążą się z podtrzymywaną belką za pomocą ukośnych, również zdobionych ramion-zastrzałów. Warto zwrócić uwagę, że cała taka konstrukcja szczytowa, zwłaszcza wtedy, gdy jest zupeł­nie płytka, nie ma wyraźnego znaczenia praktycznego i słu­ży, przynajmniej w końcowej swej fazie rozwojowej, do upiększenia siedliska ludzkiego. Jest rzeczą bezsporną, że przedstawiona szczytowa ściana z podcieniem zajmuje pod względem dekoracyjnym pierwsze miejsce w ludowym bu­downictwie drewnianym w Polsce. Podobnie należałoby ocenić nić mazurskie szparogi po­siadają one ogromną rozmaitość form, począwszy od naj­prostszych geometrycznych, a skończywszy na zaczerpnię­tych ze świata zwierzęcego (ptaki, głowy końskie). Ograni­czając się do przedstawienia jednego tylko z kilku istnieją­cych typów chaty mazurskiej, trzeba zaznaczyć, że mianowicie takie uformowanie przy po­mocy zastrzałów górnej części odrzwi, że przybiera ona po­stać płytkiego lub pełnego łuku.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

 • Uzyskanie kredytu mieszkaniowego nie jest specjalnie trudne jednak aby nasz wiosek o jego przyznanie został rozpatrzony pozytywnie musimy spełnić pewne wymagania. Poszczególne kredyty mieszkaniowe oferowane przez banki różnią się od siebie zarówno wymaganiami stawianymi kredytobiorcom, jak i możliwościami im oferowanymi, jednak pewne cechy można uznać za wspólne dla wszystkich produktów finansowych tego typu. Podstawą do…

  Read more
 • Nie jest przypadkiem, ze Maillart otrzymywał od władz komunalnych zlecenia budowy tylko na odległych od miast, trudno dostępnych alpejskich drogach. Forma jego mostów była zbyt szokująca dla spokojnych szwajcarskich mieszczan. Mam dość tych most w z kruchego ciasta” – stwierdził przewodniczący jednej z władz lokalnych. Jeszcze dziś, chociaż mosty Maillarta stoją juz od kilkudziesięciu lat…

  Read more
 • Basen zewnętrzny

  Każdy rodzaj basenu niesie za sobą zarówno plusy jak i minusy, dlatego dokładnie tak samo jest w przypadku basenu określanego jako zewnętrzny. Jeśli jednak jesteś zdecydowany, że chcesz postawić w swoim ogrodzie basen, musisz dowiedzieć się jak wygląda to w przypadku basenu zewnętrznego. Tego typu baseny najczęściej utożsamiane są z basenami dziecięcymi, które zostają nadmuchane…

  Read more